Logo Shipcoat B.V.

Disclaimer

De door ons verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die, naar ons beste weten, betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij, alsook ( eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wij aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden en is verplicht aanwijzigingen van ons omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.