Bestel direct! 078 - 677 11 88 Productfilter

Selecteer de gewenste eigenschappen:

Ondergrond

Selecteer een ondergrond:

Basis

Selecteer de basis:

Toepassing

Selecteer de toepassing:

Productgroep

Selecteer een Productgroep:

Ondergrond
Basis
Toepassing
Productgroep

T07 Sneldrogende Lasprimer

Toepassing
Als las- en/of transportprimer op staal waar nog veel laswerk aan moet worden verricht. Alleen toepassen op gestraald staal.


Voornaamste kenmerken
Zeer geschikt voor verwerking met spuitinstallatie. Tot circa 30 µm droge laagdikte zeer goed lasbaar. Afhankelijk van aangebrachte laagdikte en doorhardingstijd geschikt als prefab-primer in praktisch alle verfsystemen. Hanteerbaar na 5 minuten op warm staal van 40°C. Bescherming van het staal gedurende 3 maanden. De bescherming hangt sterk af van de oppervlakte ruwheid, de aangebrachte laagdikte en de atmosferische condities. Afhankelijk van de toegepaste aanbreng-methode en omstandigheden met
universeel verdunning daarop instelbaar.

Ondergrond
Staal gestraald vlg. Sa 2½ met maximum oppervlakte ruwheid van 50 µm geeft de beste resultaten. Vooraf vetvrij maken. Verwerkingstemperatuur ondergrond minimaal 5°C. Verftemperatuur 15-30°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85%.

Kleur Roodbruin en grijs
Glans mat
Vaste stof gehalte 51 volume %
Aanbevolen droge laagdikte 30 µm
Theroretisch rendement 17m²/liter
Dichtheid bij 20°C = 1,4 kg/dm³
Droogtijden stofdroog 2 minuten
Overschilderbaar na 6 uur, max. onbeperkt
Vlampunt 21°C
VOS 510 gr/lt.

Verpakking: 1 en 5 liter, en 25 kg.

Verdunning: Universeel